Door op "GOEDKEUREN" te klikken, accepteer je het opslaan van cookies op jouw apparaat om website navigatie te verbeteren, site gebruik te analyseren, en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacy beleid voor meer info.

Privacy Policy

Hier vind je ons Privacy Policy

Het privacybeleid van Bootsman Marketing, is opgesteld om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om te zorgen dat we op een verantwoorde manier omgaan met de persoonlijke gegevens van onze klanten, medewerkers en andere betrokkenen.

In dit privacybeleid beschrijven we hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe we de privacy van onze gebruikers beschermen. We raden u aan dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u onze diensten gebruikt of gegevens aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons door een email te sturen naar info@bootsmanmarketing.nl

1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
We verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens afhankelijk van de diensten die we aanbieden en hoe u onze diensten gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:
- Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
- Demografische gegevens, zoals uw leeftijd, geslacht en postcode;
- Informatie over hoe u onze diensten gebruikt, zoals het type content dat u bekijkt of waarop u klikt en het aantal keren dat u onze diensten gebruikt;
- Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, zoals via e-mail of telefoon;
- Informatie die we verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën, zoals IP-adressen en gegevens over uw apparaat en internetgebruik.

2. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten te verlenen en te verbeteren, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:
- Het verstrekken van toegang tot onze diensten en het verlenen van ondersteuning;
- Het verzenden van marketingcommunicatie en het aanbieden van aanbevelingen op basis van uw interesses;
- Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van de content die we aanbieden op basis van hoe u onze diensten gebruikt;
- Het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude, misbruik of andere onwettige activiteiten;
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bewaren van bepaalde gegevens voor fiscale doeleinden.

3. Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen voor de bovenstaande doeleinden. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:
- Dienstverleners die ons helpen bij het verlenen van onze diensten, zoals hostingproviders en drukkerijen;
- Rechtspersonen of overheidsinstanties, indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving of om te voldoen aan een rechterlijk bevel;
- Indien we ons bedrijf of een deel ervan verkopen of overdragen aan een derde partij, kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan de koper of de nieuwe eigenaar.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derde partijen voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de bovenstaande doeleinden danwel de opdracht/overeenkomst en we zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

4. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
U heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben en om deze te laten rectificeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u gebruik wilt maken van deze rechten of als u vragen heeft over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op via info@bootsmanmarketing.nl

We zullen proberen op uw verzoeken te reageren binnen een redelijke termijn en zullen u zo nodig vragen om avoldoende bewijs van uw identiteit te verstrekken om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens alleen met u delen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we met uw persoonlijke gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in Nederland.

6. Wijzigingen in ons privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de wetgeving en om te weerspiegelen hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op via info@bootsmanmarketing.nl